Könyvtári minőségbiztosítás és -értékelés

A képzés megismerteti a résztvevőkkel a könyvtári értékelés és önértékelés folyamatának kialakítását, megszervezését és véghezvitelét az EU tagállamai által elfogadott Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework) szempontjai alapján kidolgozott könyvtári követelményrendszer szerint. Bemutatja és gyakoroltatja a könyvtár adottságainak és eredményeinek értékelését, számba véve a vezetés, a stratégia, az erőforrások és a folyamatok megvalósításához szükséges adottságokat és a megvalósítás során keletkezett, a használók és a társadalmi közeg számára fontos eredményeket.