Hatékony kommunikáció könyvtári környezetben

A program célja a résztvevők kommunikációs készségeinek fejlesztése, a felhasználókkal való jó kapcsolat kialakítása érdekében. A képzés során a résztvevők elsajátítják a tiszta kommunikáció elméletét és gyakorlatát, megismerik a beszélgetési stílusok eszközeit és motívumait, a beszélgetési magatartást befolyásoló tényezőket. Megtanulják érthetőbben, világosabban megfogalmazni saját problémahelyzeteiket, jártasságot szereznek az interperszonális kapcsolatokhoz szükséges kommunikációban. A tanfolyam gyakorlatai segítségével felismerik az önismeret, önértékelés, önbizalom összefüggését; segítséget kapnak az előítéletek leküzdésére. A képzés bemutatja a hiedelmek, félreértések, híresztelések természetrajzát és a szerepeinkből adódó kommunikációs különbségeket.