A könyvtár mint közösségi színtér

A képzés segítséget nyújt a kistelepülések könyvtáraiban dogozó könyvtárosok számára intézményük korszerű felfogáson alapuló működtetéséhez. Az integrált közösségi színtérként működő könyvtárban bemutatja a működés és a finanszírozás követelményeit; a működtetés tervezésének, értékelésének, ellenőrzésének folyamatát; a könyvtári munkafolyamatok (állományalakítás, állományfeltárás, olvasószolgálat és tájékoztatás stb.) egymásra épülését. A képzés kitér a minőségbiztosításra és a teljesítménymérésre, a könyvtári marketingre, valamint a partner- és közönségkapcsolatok újfajta lehetőségeire.