Esélyegyenlőség a könyvtári ellátásban

A program felkészíti a könyvtárosokat és közművelődési szakembereket az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek megvalósítására. Áttekinti a fogyatékossággal, a szociális, az etnikai és nemzetiségi kisebbségi hátrányokkal járó problémákat, az érintett rétegek, csoportok kialakult élethelyzetének okait és következményeit. Megfogalmazza a számukra nyújtandó könyvtári ellátás biztosításának szakmai és minőségi követelményeit. Rávilágít az állami és társadalmi intézményekkel, civil szervezetekkel, társaságokkal, alapítványokkal stb. való együttműködés szükségességére. Elősegíti az esélyegyenlőségi szemlélet elfogadását és továbbadását.