Helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon

A program a tágan értelmezett helytörténetírás metodikájával és a könyvtári helyismereti tevékenységgel foglalkozik. A résztvevők megismerik a leggyakrabban alkalmazott módszereket és segédeszközöket, találkoznak a helyismereti-helytörténeti kiadványok fajtáival. Különös hangsúlyt kap a programban a könyvtári szolgáltatások között kiemelt helyet foglaló helytörténeti-helyismereti bibliográfiák és faktográfiai adattárak nyomtatott és elektronikus közzététele.