Szín - Tér/Tár - Könyvtár

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Ukrajna (Kárpátalja)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Ungvári Járási Központi Könyvtár
A tanfolyam helyszíne
Téglás, Szent István u. 119. 89432
Dátum
2016. március 21-22.
A tanfolyam oktatói
Gosztonyi Enikő, Vraukóné Lukács Ilona

Szín – Tér/Tár – Könyvtár

A program célja, hogy a könyvtárosok elsajátítsák: hogyan lehet a többnyelvű és több vallási felekezethez tartozó, a kisebbség és többség fogalmát eltérően értelmező lakosság számára olyan színteret biztosítani a könyvtárban, ahol nem a különbségek, hanem az azonosságok a meghatározók. A képzés gyakorlati példákat hoz arra vonatkozóan, hogyan lehet a könyvtár a kultúra megerősítésének, megújításának és átadásának helyszíne, az identitás műhelye, az együttműködés, partnerség, integráció, a tudásátadás helyszíne (olvasás, olvastatás, játék, bemutató, előadás, vetélkedő, verseny, kiállítás, zenehallgatás, kézművesség, klubok működése stb); a felhasználóképzés és az iskolán kívüli képzés színtere; a helyi érintettséggel bíró információkat tartalmazó adatbázisok építésének, helyi tudások rögzítésének és különböző generációk találkozásának helyszíne. A program bemutatja, hogyan lehet az igényeket felmérni; az igények és lehetőségek harmóniáját egymáshoz közelíteni; a színtereket fizikálisan és virtuálisan bővíteni; a feltételeket megteremteni és a működést fenntartani.