Esélyegyenlőség a könyvtárakban

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Szlovénia (Muravidék)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
A tanfolyam helyszíne
Lendva, Fő u. 12. 9220
Dátum
2017. május 15.
A tanfolyam oktatói
Bartos Éva

Esélyegyenlőség a könyvtárakban

A program felkészíti a könyvtárosokat és közművelődési szakembereket az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek megvalósítására. Áttekinti a fogyatékossággal, a szociális, az etnikai és nemzetiségi kisebbségi hátrányokkal járó problémákat, az érintett rétegek, csoportok kialakult élethelyzetének okait és következményeit. Megfogalmazza a számukra nyújtandó könyvtári ellátás biztosításának szakmai és minőségi követelményeit. Rávilágít az állami és társadalmi intézményekkel, civil szervezetekkel, társaságokkal, alapítványokkal stb. való együttműködés szükségességére. Elősegíti az esélyegyenlőségi szemlélet elfogadását és továbbadását.