Könyvtári partnerkapcsolatok

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Szlovénia (Muravidék)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Könyvtár Lendva
A tanfolyam helyszíne
Lendva, Fő u. 12. 9220
Dátum
2016. április 8.
A tanfolyam oktatói
Péterfi Rita, Vidra Szabó Ferenc

Könyvtári partnerkapcsolatok

A képzés célja a résztvevők szervezeti kultúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy munkahelyükön eredményesebben, hatékonyabban végezhessék feladataikat. A képzésben résztvevők a megszerzett ismeretek révén, és képességeik, készségeik fejlesztésével alkalmassá válnak arra, hogy munkahelyük belső értékeit jól tudják kommunikálni a külvilág felé, hogy együtt tudjanak működni a fenntartóval és más szervezetekkel, hogy az elsajátított módszerek alkalmazásával képesek legyenek fejleszteni a könyvtár szolgáltatásait, és mérni a használók elvárásait és elégedettségét.