Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Szlovákia (Felvidék)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Párkányi Városi Könyvtár
A tanfolyam helyszíne
Párkány, Szent Imre u. 33. 943 01
Dátum
2016. április 11.
A tanfolyam oktatói
Péterfi Rita, Vidra Szabó Ferenc

Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a módszereket, amelyek különböző csoportok olvasásfejlesztésére irányulnak, s alkalmassá váljanak egyének, ill. kisebb közösségek körében ezek alkalmazására. A képzés során külön hangsúlyt kap a gyerekekkel, a különféle hátrányokkal küzdő felnőttekkel, különös tekintettel a cigányokkal való foglalkozás sajátosságainak bemutatása. Sor kerül a nemzetközi téren már bevált olvasásfejlesztési programok, valamint a Magyarországon működő projektek megismerésére. A képzés gyakorlatorientált, az elsajátított módszerek problémamegoldó csoportmunka keretében kerülnek kipróbálásra.