Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Románia (Erdély)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Bod Péter Megyei Könyvtár
A tanfolyam helyszíne
Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron u. 14. 520008
Dátum
2014. szeptember 1-3.
A tanfolyam oktatói
Péterfi Rita, Vidra Szabó Ferenc

Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a módszereket, amelyek különböző csoportok olvasásfejlesztésére irányulnak, s alkalmassá váljanak egyének, ill. kisebb közösségek körében ezek alkalmazására. A képzés során külön hangsúlyt kap a gyerekekkel, a különféle hátrányokkal küzdő felnőttekkel, különös tekintettel a cigányokkal való foglalkozás sajátosságainak bemutatása. Sor kerül a nemzetközi téren már bevált olvasásfejlesztési programok, valamint a Magyarországon működő projektek megismerésére. A képzés gyakorlatorientált, az elsajátított módszerek problémamegoldó csoportmunka keretében kerülnek kipróbálásra.