Szín – Tér/Tár – Könyvtár

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Ukrajna (Kárpátalja)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
A tanfolyam helyszíne
Beregszász, Széchenyi u. 95/b. 90202
Dátum
2014. október 17-18.
A tanfolyam oktatói
Márfai István, Vraukóné Lukács Ilona

Szín – Tér/Tár – Könyvtár

A program célja, hogy a könyvtárosok elsajátítsák: hogyan lehet a többnyelvű és több vallási felekezethez tartozó, a kisebbség és többség fogalmát eltérően értelmező lakosság számára olyan színteret biztosítani a könyvtárban, ahol nem a különbségek, hanem az azonosságok a meghatározók. A képzés gyakorlati példákat hoz arra vonatkozóan, hogyan lehet a könyvtár a kultúra megerősítésének, megújításának és átadásának helyszíne, az identitás műhelye, az együttműködés, partnerség, integráció, a tudásátadás helyszíne (olvasás, olvastatás, játék, bemutató, előadás, vetélkedő, verseny, kiállítás, zenehallgatás, kézművesség, klubok működése stb); a felhasználóképzés és az iskolán kívüli képzés színtere; a helyi érintettséggel bíró információkat tartalmazó adatbázisok építésének, helyi tudások rögzítésének és különböző generációk találkozásának helyszíne. A program bemutatja, hogyan lehet az igényeket felmérni; az igények és lehetőségek harmóniáját egymáshoz közelíteni; a színtereket fizikálisan és virtuálisan bővíteni; a feltételeket megteremteni és a működést fenntartani.