A könyvtár mint közösségi színtér

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Szlovákia (Felvidék)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Fórum Kisebbségkutató Intézet
A tanfolyam helyszíne
Somorja, Park u. 4. 93101
Dátum
2014. augusztus 25.
A tanfolyam oktatói
Fehér Miklós

A könyvtár mint közösségi színtér

A képzés segítséget nyújt a kistelepülések könyvtáraiban dogozó könyvtárosok számára intézményük korszerű felfogáson alapuló működtetéséhez. Az integrált közösségi színtérként működő könyvtárban bemutatja a működés és a finanszírozás követelményeit; a működtetés tervezésének, értékelésének, ellenőrzésének folyamatát; a könyvtári munkafolyamatok (állományalakítás, állományfeltárás, olvasószolgálat és tájékoztatás stb.) egymásra épülését. A képzés kitér a minőségbiztosításra és a teljesítménymérésre, a könyvtári marketingre, valamint a partner- és közönségkapcsolatok újfajta lehetőségeire.