Helyismereti-helytörténeti információs közzététele könyvtári honlapokon

Típus
Határon túlra specializált
Határon túli terület
Szerbia (Vajdaság)
A tanfolyamot befogadó/szervező intézmény
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
A tanfolyam helyszíne
Zenta, Posta u. 18. 24400
Dátum
2014. október 14.
A tanfolyam oktatói
Kégli Ferenc

Helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon

A program a tágan értelmezett helytörténetírás metodikájával és a könyvtári helyismereti tevékenységgel foglalkozik. A résztvevők megismerik a leggyakrabban alkalmazott módszereket és segédeszközöket, találkoznak a helyismereti-helytörténeti kiadványok fajtáival. Különös hangsúlyt kap a programban a könyvtári szolgáltatások között kiemelt helyet foglaló helytörténeti-helyismereti bibliográfiák és faktográfiai adattárak nyomtatott és elektronikus közzététele.